SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 19. Četvrtak, 30. lipnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/ 06, 26/07 i 73/08) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj 27. lipnja 2011. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA VRBOVSKOG ZA
2010. GODINU

I. PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA NA RAZINI ODJELJKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE

Članak 1.

U 2010. godini ostvareni su slijedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama prihoda/primitaka, rashoda/ izdataka:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Grad Vrbovsko se je u 2009. godini zadužio kod Erste & Steiermarkische bank d.d. na iznos od 3.000.000,00 kn. Tijekom 2009. godine otplaćeno je 500.000,00 kn glavnice te 262.205,11 kn kamata na ime primljenog zajma. Tijekom 2010. godine otplaćeno je 600.000,00 kn glavnice te 101.482,21 kn kamata. Ugovorom o zajmu ugovoren je rok otplate od 5 godina (60 mjeseci) sa mogućnošću prijevremene otplate zajma. Navedena sredstva su namjenska i utrošila su se za kupnju zemljišta za poduzetničku zonu Vrbovsko u cijelosti.

IV. DANA JAMSTVA I IZDACI PO DANIM JAMSTVIMA

Članak 6.

U 2010. godini Grad Vrbovsko nije davao jamstva iz svog djelokruga rada. Također nije imao ni izdatke po danim jamstvima iz prethodnih godina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovskog stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/11-01-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Vrbovsk  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr