SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 23. Petak, 9. srpnja 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
Općina Omišalj

Općina Omišalj

17.

Na temelju članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 23/01 i 7/02), članka 22. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« PGŽ broj 15/00 i 3/03) te članka 60. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 59/96 - pročišćeni tekst), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj 1. srpnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području Općine Omišalj

Članak 1.

Vozilo koje je zaustavljeno ili parkirano na mjestima iz članka 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozilo parkirano u pješačkoj zoni kao i vozilo parkirano na mjestu rezerviranom za vozila invalida, premjestit će se kada to odredi ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova.

Ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova određuje premještanje vozila na drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je zaustavljeno ili parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa.

Članak 2.

Poslove premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na drugo mjesto obavlja trgovačko društvo ili fizička osoba koju putem natječaja odabere Općinsko poglavarstvo.

Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila, radnih strojeva te osobnih vozila u zonama nepristupačnim za postupak premještanja vozilom »pauk«, obavlja trgovačko društvo »Pesja nautika« d.o.o.

Poslovi premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Općine Omišalj obavljaju se specijalnim vozilom »pauk« u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna svake godine, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Visina troškova premještaja vozila upotrebom specijalnog vozila »pauk« iznosi:

- 250 kuna + PDV po uklonjenom vozilu,

- 125 kuna + PDV za pokušaj uklanjanja, te

- 100 kuna + PDV za deblokadu vozila.

Cijena čuvanja (ležarina) premještenog vozila iznosi 4,00 kuna + PDV na sat.

Članak 4.

Vozila se premještaju i odlažu u ograđenom prostoru koje utvrdi Općinsko poglavarstvo.

Osoba koja obavlja poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, dužna je na prostoru iz st. 1. ovog članka organizirati čuvanje premještenih vozila, urediti i ograditi prostor za čuvanje vozila te organizirati naplatu ležarine i izdavanje vozila.

Članak 5.

Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik vozila, a preuzimanje premještenog vozila obavlja se uz predočenje prometne dozvole vozila.

Osoba koja obavlja poslove premještanja i čuvanja vozila, sukladno članku 286. st. 1. Zakona o obveznim odnosima zadržat će vozilo dok mu ne bude isplaćeno njegovo potraživanje.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/2

Ur. broj: 2142-06-04-01-1

Omišalj, 1. srpnja 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Josip Šepčić, v. r.© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr