SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

17.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 47/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Klana za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Klana za 2011. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta i gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavku komunalne opreme, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 650.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 602.552,30 kuna

- šumski doprinos 50.000,00 kuna

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a)nabava motorne pile 5.400,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 400,00 kuna

b)nabava javne dekorativne rasvjete 5.000,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 5.000,00 kuna

c)otkup zemljišta za uređenje javnih
površina 90.000,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 4.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 86.000,00 kuna

d)geodetsko-katastarske usluge 465.936,30 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 465.695,30 kuna

- Proračun Općine Klana 241,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a)uređenje ceste kroz RZ Vojarna Klana
(iskop, nasip, tampon) 510.000,00 kuna
izvori financiranja:

- vodni doprinos 10.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 500.000,00 kuna

b)usluge nadzora 10.000,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 10.000,00 kuna

c)projektna dokumentacija 156.216,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 100.304,70 kuna

- šumski doprinos 50.000,00 kuna

- naknada za koncesiju 2.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 3.911,30 kuna

3. Groblja

a)izgradnja novih ukopnih mjesta
na V polju 12.000,00 kuna
izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 12.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta

a)proširenje javne rasvjete 60.000,00 kuna
izvori financiranja:

- komunalni doprinos 60.000,00 kuna

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/21

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr