SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Klana za 2011. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 57/10), članak 13. mijenja se i glasi:

»Općina Klana se može zadužiti na domaćem tržištu novca i kapitala za financiranje projekta obnove katastarskih knjiga, izgradnje plinovoda i izrade Urbanističkog plana uređenja (UPU-7) građevinskog područja poslovne namjene K-6 - poslovna zona Škalnica do ukupnog iznosa od 6.823.929,30 kuna, koji je iskazan u računu financiranja Proračuna Općine Klana. Očekivani iznos ukupnog duga s osnove obveza po kreditu na kraju proračunske godine iznosit će 6.823.929,30 kuna.

Odluku o zaduženju donosi Općinsko vijeće Općine Klana, a Ugovor o zaduženju sklapa općinski načelnik na osnovu donesenog Proračuna za 2011. godinu, uz suglasnost Vlade RH, a na prijedlog ministrice financija.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/20

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr