SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju kod Erste & Steiermärkische
bank d.d. za financiranje investicija (kapitalnih projekata)
Općine Klana

Članak 1.

Općina Klana će se zadužiti uzimanjem dugoročnog kunskog kredita s valutnom klauzulom u EUR kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, za financiranje investicija (kapitalnih projekata) i to:

- Obnove katastarskih knjiga u iznosu od 6.623.929,30 kuna

- Izgradnja plinovoda u iznosu od 150.000,00 kuna

- Izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU-7) građevinskog područja poslovne namjene K-6 - poslovna zona Škalnica u iznosu od 50.000,00 kuna

Članak 2.

Općina Klana će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

- iznos kredita: 6.823.929,30 kuna

- kamata: tromjesečni EURIBOR uvećan za 3,15 postotnih poena godišnje

- metoda obračuna kamate: proporcionalno

- iznos kamata 1.716.752,50 kuna

- poček 1 godina

- rok otplate 10 godina u 120 mjesečnih rata

- naknada za odobrenje kredita: 10.000,00 kuna jednokratno

- sredstva osiguranja kredita:

a) pet bjanko mjenica s mjeničnim očitovanjem

b) izjava sukladno članku 183. ovršnog zakona (obična zadužnica)

c) založno pravo na nekretnini bivša vojarna Sv. Rok na adresi Klana 7, k.č. 1412/7 z.k. 1556 k.o. Klana. Procjena vrijednosti nekretnine izrađene na dan 28. 12. 2010. godine od strane ovlaštenog stalnog sudskog vještaka u građevinarstvu iznosi 5.873.460,00 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik da zaključi Ugovor o kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d., po dobivenoj suglasnosti Vlade RH o zaduženju.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/19

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr