SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 14. lipnja 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Projekcija Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013. sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Projekcije Proračuna za razdoblje 2012.-2013. i to:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012.-2013. rashodi/izdaci se raspoređuju po nositeljima i korisnicima, po programima i aktivnostima kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013. godinu sastavni je dio ove Projekcije.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

I. izmjene i dopune projekcije Proračuna Općine Klana za razdoblje 2012. - 2013. stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/18

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 14. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 

I. Izmjene i dopune Projekcije Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr