SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

16.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10) te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2011. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2011. godinu, dodjeljuje se:

1.Udruzi veterana Domovinskog rata - OTOK KRK - za izniman doprinos u promidžbi i očuvanju temeljnih vrijednosti Domovinskog rata te stalni humanitarni rad i brigu za branitelje i njihove obitelji na cijelom otoku Krku, pa tako i na području Općine Baška.

2.Tei Grubišić Mihalić - vrsnoj umjetnici, violinistici, za izniman doprinos kulturnoj promidžbi Općine Baška, kroz često i uvijek volontersko sudjelovanje u kulturnim događanjima.

3.Diani Grubišić Ćiković - vrsnoj umjetnici, harfistici, za izniman doprinos kulturnoj promidžbi Općine Baška, kroz često i uvijek volontersko sudjelovanje u kulturnim događanjima.

4.Antonu Gulešiću - za izniman doprinos očuvanju i promidžbi funkcionalne tradicijske arhitekture područja Općine Baška izgradnjom jedinstvenog, vrijednog, kulturnog spomenika - štalice ovalnog oblika sa slamnatim pokrovom i ovalnim krovnim otvorom (»mošùna zi zjalòn na slònu«).

II.

Javno priznanje - nagrada Općine Baška za životno djelo, dodjeljuje se Žarku Dujmoviću za izniman doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine bašćanskog područja, kroz dugogodišnji samoprijegorni rad u KD »Šoto«, prvenstveno, za godinama nesebično prenošenje ogromnog znanja i vještine u izvornom pjevanju (kanat) i sviranju sopila na mlađa pokoljenja.

III.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i umjetnička slika.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/11-01/4

Ur. broj: 2142-03-01-11-6

Baška, 16. lipnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr