SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 18. Utorak, 21. lipnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

18.

Na temelju stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goran

ske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 23. sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijelo je

PRVE IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Grada Bakra za 2011. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2011. godinu:

. Javne površine,

. Nerazvrstane ceste,

. Javna rasvjeta,

. Opskrba pitkom vodom,

. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

. Groblje.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Financijska sredstva u iznosu od 600.000,00 kuna osigurat će se na sljedeći način: 340.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 260.000,00 kuna iz prihoda od dodjele na korištenje grobnih mjesta.

Članak 8.

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.870.000,00 kuna.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-11-7

Bakar, 16. lipnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Prve Izmjene Programa gradnje objekata i  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr