SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 16. Ponedjeljak, 6. lipnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 , 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi

I. IZMJENE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2011. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) u poglavlju 6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, točki 6.1. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, u podtočki 6.1.1. »Izgradnja sanitarne kanalizacije«, iznos : »300.000,00« zamjenjuje se iznosom: »358.278,97«.

U istoj točki »Ukupno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«, iznos: »300.000,00« zamjenjuje se iznosom: »358.278,97«.

U stavku 2. iznos: »300.000,00« zamjenjuje se iznosom: »358.278,97«

II.

Poglavlje 7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija), mijenja se i glasi:

»1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 4.746.000,00

- ostala sredstva Proračuna 4.598.278.97

2. Ostali izvori sredstava

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 500.000,00


Ukupno: 9.844.278,97«

III.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/85

Ur. broj: 2156/02-01-11-2

Lovran, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr