SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

21.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godini donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa na području Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 46/09, 25/10, 33/10-pročišćeni tekst), u članku 3. stavku 1. točka 21 b) iza zareza dopunjuje se riječima »sa pješačkom zonom na istočnoj strani ulice,«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 29. iza podtočke e) dodaje se podtočka f) koja glasi: »pješačka zona uz zapadnu i sjevernu stranu parka s anđelom«.

Članak 3.

U članku 3. točka 46. iza zareza dopunjuje se riječima »sa pješačkom zonom na zapadnoj strani ulice od križanja sa Velom dragom do ispod objekta Ruđera Boškovića 37,«.

Članak 4.

Članak 6. stavak 1. točka 1) dopunjuje se alinejom 16 koja glasi: »parkiralište broj 16: u ulici Put sv. Trojice (parkiralište nasuprot Zvonika i Crkve)«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 1 točka 1 alineja 3 riječi »od kioska »Tiska« zamjenjuje se riječima »plato ispod ulice Klančić«.

U članku 6. stavak 1 točka 1 alineja 4 riječi »nasuprot kioska »Tiska« zamjenjuje se riječima »južni rub platoa ispod ulice Klančić«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. podtočka b) mijenja se i glasi: uz kružni tok kod ribarnice jedno parkirno mjesto.

U članku 6. stavak 2. podtočka e) mijenja se i glasi: »prvo parkirno mjesto na parkiralištu broj 4 ispod Lučke kapatanije«.

U članku 6. stavku 2. podtočka g) briše se.

Članak 7.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi: »Dva parkirna mjesta za taksi vozila utvrđuju se na parkiralištu broj 5: Obala, kod svjetionika«.

Članak 8.

Članak 6. stavak 6. mijenja se i glasi: Parkirališta pod brojevima 13, 14, 15 i 16 iz točke 1. stavka 1. ovog članka i parkirališta pod brojevima 2., 3. i 4. iz točke 3. stavka 1. ovog članka naplaćuju se putem ugovora o zakupu javne površine za parkiranje. Visinu naknade (zakupnine) za zakup javne površine za parkiranje te broj parkirnih mjesta određuje općinski načelnik odlukom.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti odredbe članka 1. stavak 1 alineje 1 i 2, te odredbe od članka 2 do članka 5 Odluka o regulaciji prometa, parkiralištima, regulaciji i načinu naplate parkiranja i prisilnom uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na području Općine Punat (SN PGŽ 15/03).

Članak 10.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o uređenju prometa na području Općine Punat.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-11-11

Punat, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr