SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), a u svezi s člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08 i 116/08), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/08, 19/10 i 33/10 - pročišćeni tekst) u članku 3. stavku 2. alineja 1 mijenja se i sada glasi:

»- na lokaciji iza pošte (z.č. 7633): prodaja odjeće i kožne galanterije,«

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. alineje 1-6 postaju alineje 2-7 te se dodaje alineja 1. koja glasi »- na lokaciji iza parka s anđelom (z. č. 7208 ): prodaja odjeće i kožne galanterije,«

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. alineje 4-7 postaju alineje 5-8 te se dodaje alineja 4. koja glasi: »- na lokaciji kod kostarike (z. č. 7710 i z. č. 7711 ): prodaja suvenira, dekorativnih predmeta, odjeće i kožne galanterije,«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-11-5

Punat, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr