SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

12.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« broj 25/ 09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj
- 31. prosinac 2010. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinac 2010. godine kako slijedi:

A) PRIHODI I PRIMICI

1.Prihodi poslovanja 14.935.136,53 kn

2.Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine 1.231.048,97 kn

3.Primici od financ.imovine i zaduživanja 0,00 kn

B)SREDSTVA VIŠKA PRIHODA
IZ 2009. GOD. 148.018,20 kn

UKUPNO A1 + A2 + A3 +B: 16.314.203,70 kn

C) RASHODI I IZDACI

1.Rashodi poslovanja 8.113.415,65 kn

2.Rashodi za nefinancijsku imovinu 7.691.601,22 kn

3.Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova 77.761,76 kn

UKUPNO C1 + C2 + C3: 15.882.778,63 kn

D)VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA
NAD RASHODIMA I IZDACIMA
2010. GOD. (A+B-C) 431.425,07 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima 2010. godine utvrđen člankom 1. ove Odluke u svoti od 431.425,07 kn prenosi se u 2011. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/11-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-11-3

Punat, 26. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr