SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

15.

Na temelju članka 24. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 6/07 i 46/09), Izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-II
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema
Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne samouprave) i
Odluci o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora
na području Općine Lovran

I. OPĆENITO O IZBORNIM RADNJAMA

1. Općinski načelnik Općine Lovran donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora Lovranšćina, Medveja, Lovran - Bahova, Lovran - Rezine koja stupa na snagu 29. svibnja 2011.

Izbori će se održati u nedjelju, 3. srpnja 2011 godine.

2. Rokovi teku

od 30. svibnja 2011 godine u 00,00 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Lovranšćina, Medveja, Lovran - Bahova, Lovran - Rezine moraju prispjeti Općinskom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

10. lipnja 2011. godine do 24,00 sata.

(članak 13. stavak 1. Odluke)

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog odbora objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata i zbirnu listu za izbor članova vijeća tog mjesnog odbora, a u dnevnom tisku, službenoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Lovran objaviti će pravovaljano predložene liste kandidata i zbirne liste za sva vijeća mjesnih odbora s područja Općine Lovran za koje se izbori provode i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

12. lipnja 2011. godine do 24,00 sata.

(članak 15. Odluke).

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

13. lipnja 2011. godine od 00,00 sat do

01. srpnja 2011. godine do 24,00 sata.

(članak 17. stavak 2. Odluke).

6. Zabrana izborne promidžbe, kao i svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, zaključno do 19,00 sati, dakle od

Općina Lovran

2. srpnja 2011. godine od 00,00 sati do

3. srpnja 2011. godine do 19,00 sati.

(članak 18. Odluke).

7. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam (8) dana prije dana održavanja izbora, pa se objava određuje za dan

24. lipnja 2011. godine do 24,00 sata

(članak 26. stavak 2. Odluke).

8. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet (5) dana prije održavanja izbora, pa se objava određuje za dan

27. lipnja 2011. godine do 24,00 sata.

(članak 25. stavak 2. Odluke).

9. Glasovanje traje neprekidno 3. srpnja 2011. godine od 07,00 do 19,00 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

(članak 31. Odluke).

10. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

4. srpnja 2011. godine do 7,00 sati.

(članak 37. Odluke).

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

4. srpnja 2011. godine do 19,00 sati.

(članak 38. stavak 1. Odluke)

12. Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva na oglasnoj ploči u sjedištu mjesnog odbora u kojem su provedeni izbori.

(članak 40. Odluke).

II. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Zaštita izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članka 55. do članka 62. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst) i članka 42. do 48. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Općine Lovran (»Službene novine PGŽ« broj 6/07 i 46/09).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

14. Ove obvezatne upute objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, na oglasnoj ploči gdje je sjedište Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovran i na službenoj web stranici Općine.

Klasa: 013-03/11-01/03

Ur. broj: 2156/02-02-11-11

Lovran, 26. svibnja 2011.

IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednik

Jelena Markić, dipl. iur., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr