SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
OPĆINA JELENJE
Moscenicka_draga-001

5.

Općinsko vijeće Općine Jelenje na temelju članaka 28. Statuta Općine Jelenje na svojoj sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine donosi sljedeću Odluku.

ODLUKA
o javnim priznanjima Općine Jelenje

Članak 1.

Općina Jelenje dodjeljuje jednom godišnje slijedeća javna priznanja:

1. Nagrada pojedincu za životno djelo

2. Nagrada pojedincu za uspjehe u prethodnoj godini

3. Nagrada kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje

4. Proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje

5. Nagrada za najuređeniju okućnicu

6. Nagrada za najuređeniji balkon/terasu

7. Nagrada najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje- Dražice

8. Nagrada najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje

9. Nagrada najboljem studentu preddiplomskog studija s područja Općine Jelenje

10. Nagrada najboljem studentu diplomskog studija s područja Općine Jelenje

11. Nagrada najboljem športašu Općine Jelenje

12. Nagrada najboljoj športašici Općine Jelenje

13. Nagrada najboljoj športskoj ekipi Općine Jelenje

Članak 2.

Prijedloge za gore navedene nagrade može podnijeti bilo koji punoljetan građanin s prebivalištem u Općini Jelenje ili Udruga sa sjedištem u Općini Jelenje.

Članak 3.

Natječaj za sva javna priznanja Općine Jelenje raspisuje Načelnik Općine Jelenje.

Za nagrade pod rednim brojevima od 1. do 8. natječaj se raspisuje svake godine u posljednjem radnom tjednu u kolovozu, a za nagrade pod rednim brojevima od 9. do 13. u prvom radnom tjednu u prosincu. U oba slučaj rok za prijavu na natječaj je 10 dana.

Natječaj se obavezno objavljuje na web stranici Općini Jelenje, te na oglasnim pločama Općine Jelenje, a za natječaj o nagradama pod rednim brojevima od 11. do 13. se pismeno obavještavaju i sve športske Udruge sa sjedištem u Općini Jelenje.

Članak 4.

Općinski odbor za izbor i imenovanje utvrđuje listu pravovaljanih prijava na natječaj pod rednim bojevima od 1. do 4.

Općinsko vijeće svake godine, na prijedlog općinskog načelnika, donosi Odluku o broju i vrsti nagrada navedenih pod brojevima od 1. do 4. , ovisno o prispjelim kandidatima na natječaju.

Nagrade pod rednim brojevima od 1. do 3. se sastoje od plakete i novčanog iznosa koji se utvrđuje svake godine ovisno o sredstvima osigurnim u općinskom proračunu.

Za nagradu pod rednim brojem 4. se uručuje plaketa, bez novčanog iznosa.

Članak 5.

Odbor za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša utvrđuje listu pravovaljanih prijava na natječaj pod rednim brojevima 5. i 6.

Odluku o nagradama pod rednim brojevima 5. i 6. donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša.

Nagrađuju se 3 najuređenije okućnice i 3 balkona/terase. Nagrade se sastoje od pismenih priznanja i novčanih iznosa koji se utvrđuju svake godine ovisno o sredstvima osiguranim u općinskom proračunu.

Članak 6.

Općinski odbor za kulturu, odgoj i osnovno obrazovanje utvrđuje rang - listu pravovaljanih prijedloga za nagradu pod rednim brojem 7.

Nagradu pod rednim brojem 7. dobiva učenik koji je završio osmi razred osnovne škole Jelenje Dražice u godini raspisivanja natječaja i koji je od prijavljenih na natječaju sakupio najviše bodova.

Prosjek svih zaključenih ocjena daje startni broj bodova kojemu se pridodaju bodovi za ostvarene plasmane.

Županijsko natjecanje: 1. mjesto 0.2 boda

2. mjesto 0.15 bodova

3. mjesto 0.1 bod

Državno natjecanje:1. mjesto 0.5 bodova

2. mjesto 0.45 bodova

3. mjesto 0.40 bodova

4. mjesto 0.35 bodova

5. mjesto 0.30 bodova

Nagrada se sastoji od pismenog priznanja i novčanog iznosa koji se utvrđuje svake godine ovisno o sredstvima osiguranim u proračunu.

Članak 7.

Općinski odbor za prosvjetu i kulturu utvrđuje rang - listu pravovaljanih prijedloga za nagradu pod rednim brojem 8.

Nagradu pod rednim brojem 8. dobiva učenik s prebivalištem na području Općine Jelenje koji je završio srednjoškolsko obrazovanje u godini raspisivanja natječaja i koji je od prijavljenih na natječaju sakupio najviše bodova.

Prosjek ocjena tijekom pohađanja srednjoškolskog obrazovanja daje startni broj bodova kojemu se pridodaju bodovi za ostvarene plasmane na natjecanjima.

Županijsko natjecanje: 1. mjesto 0.2 boda

2. mjesto 0.15 bodova

3. mjesto 0.1 bod

Državno natjecanje: 1. mjesto 0.5 bodova

2. mjesto 0.45 bodova

3. mjesto 0.40 bodova

4. mjesto 0.35 bodova

5. mjesto 0.30 bodova

Dodaju se i bodovi za rezultate ostvareni na državnoj maturi - viši nivo iz matematike, hrvatskog jezika i engleskog jezika kako slijedi:

Više od 90% točnih odgovora 0.1 bod

Više od 80% točnih odgovora 0.07 bodova

Više od 70% točnih odgovora 0.05 bodova

Nagrada se sastoji od pismenog priznanja i novčanog iznosa koji se utvrđuje svake godine ovisno o sredstvima osiguranim u proračunu.

Članak 8.

Općinski odbor za prosvjetu i kulturu utvrđuje listu pravovaljanih prijedloga za nagrade pod rednim brojevima 9. i 10.

Nagradu pod rednim brojem 9. dobiva student s prebivalištem na području Općine Jelenje koji je završio preddiplomski studij s najvišim prosjekom svih zaključenih ocjena tijekom studiranja od prijavljenih na natječaju u godini raspisivanja natječaja.

Nagradu pod rednim brojem 10. dobiva student s prebivalištem na području Općine Jelenje koji je završio diplomski studij s najvišim prosjekom svih zaključenih ocjena tijekom studiranja od prijavljenih na natječaju u godini raspisivanja natječaja.

Nagrade se sastoje od pismenog priznanja i novčanog iznosa koji se utvrđuje svake godine ovisno o sredstvima osiguranim u proračunu.

Članak 9.

Općinski odbor za šport utvrđuje listu pravovaljanih prijedloga za nagrade pod rednim brojevima od 11. do 13.

Odluku o nagradama pod rednim brojevima od 11. do 13. donosi javnim glasovanjem Općinski odbor za šport koji je proširen sa po jednim predstavnikom svih športskih udruga koje imaju sjedište u Općini Jelenje.

Prilikom glasovanja predstavnici športskih udruga nemaju pravo glasa za pojedince ili ekipe koje su njihovi članovi.

Nagrade se sastoje od plakete i novčanog iznosa koji se utvrđuje svake godine ovisno o sredstvima osiguranim u proračunu.

Članak 10.

Nagrade navedene pod brojevima od 1. do 8 . uručujuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Mihoje - Dana Općine Jelenje.

Nagrade navedene pod brojevima od 9. do 13. uručuju se na sjednici Općinskog vijeća koja se organizira u drugoj polovici mjeseca prosinca.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 061-01/11-01/1

Ur. broj: 2170/04-01-11-1

Dražice, 17. ožujka. 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Damir Maršanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51218&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr