SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD NOVI VINODOLSKI
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 116/08, 76/09 - Odluka USRH), članka 13. stavak 1. i stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02, 153/02 i 12/06), članka 21. i članka 90. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama
za postavljanje privremenih objekata i izgledu
privremenih objekata

Članak 1.

U članku 2. Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/09 i 19/10) u točki 2.1. Novi Vinodolski briše se lokacija Obala kneza Branimira (ispred Mavlićeve kuće) i iza lokacije Obala Petra Krešimira IV (k.č.br. 5847/235 i 5847/683) dodaje se nova lokacija »Korzo hrvatskih branitelja 29 - okućnica stambenog objekta sagrađenog na k.č.br. 3792/1 K.O.NOVI, štand za prodaju suvenira/rukotvorina«.

U točki 2.2. KIOSCI na lokaciji br.8 i 9 Šetalište kneza Domagoja oznake »3879/35« zamjenjuju se oznakama »3879/2«, na lokaciji br. 10 Korzo hrvatskih branitelja brišu se riječi »i sl.« i iza riječi »ulaznica« dodaju se riječi »duhanskih proizvoda i konditorskih proizvoda (razglednica, suvenira, sladoleda, dječjih igračaka, čokolada, keksa i pića u originalnom pakovanju i sl.)«, iza lokacije br. 10 dodaje se nova lokacija br. 11 koja glasi »Pavlomir-kiosk do 12 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti« i briše se lokacija br. 12.

Članak 2.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/11-01/11

Ur. broj: 2107/02-01-11-2

Novi Vinodolski, 17. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=725&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr