SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
Općina Viškovo

22.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 96/03), člankom 1., te Pravilniku o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (»Narodne novine« broj 35/94), člankom 4., s ciljem uskladbe općih akata iz područja zaštite od požara (Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01 i 15/04) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj 34. sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine donosi sljedeći

ANEKS
procjene ugroženosti i plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Općine Viškovo

1. UVOD

Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara kao temeljnim normativnim aktima Općine koji uređuju sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuju konkretne odnose i obaveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara dodaje se Aneks procjene i plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (u daljnjem tekstu »Aneks«). To iz razloga jer je Hrvatski Sabor na sjednici održanoj 29. svibnja 2003. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 96/03).

Slijedom toga ovim Aneksom se detaljnije utvrđuju zadaće i područje djelovanja svih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, a posebice definira područja odgovornosti vatrogasnih postrojbi.

Utvrđuje se i definira potreban broj vatrogasnih postrojbi.

2. PRIKAZ OPĆEG STANJA

Pregled vatrogasnih domova za smještaj udruga dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih vatrogasnih postrojbi;

Na terenu Općine Viškovo, djeluje jedna Javna vatrogasna postrojba, JVP Grada Rijeke, sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova kbr. 38 i vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva »Halubjan« sa sjedištem u Viškovu, G. Sroki kbr. 133.

Za obavljanje operativnih zadataka, DVD »Halubjan« Viškovo, G. Sroki kbr. 133 ima 20 operativnih članova koji sačinjavaju 3 vatrogasna odjeljenja, svako vatrogasno odjeljenje sastavljeno je od 5 operativnih članova.

3. BROJ, VELIČINA, SMJEŠTAJ I USTROJ PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) jedna profesionalna vatrogasna postrojba - JVP Grada Rijeke koja je ujedno i središnja vatrogasna postrojba za Općinu Viškovo. Sjedište javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu JVP Grada Rijeke), je u Rijeci, Krešimirova 38.

Djelatnost JVP Grada Rijeke na području Općine Viškovo definirana je posebnim Ugovorom o obavljanju djelatnosti kojeg Poglavarstvo Općine potpisuje s osnivačem JVP.

b) dobrovoljna vatrogasna postrojba - DVD »Halubjan«, Viškovo

Sjedište DVD »Halubjan« je u Viškovu, G. Sroki 133.

Općina Viškovo godišnje sklapa poseban Ugovor o obavljanju poslova i zadataka iz domene zaštite od požara.

Zadaće i područje odgovornosti i djelovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (NN. br. 106/99, 117/01 i 96/03):

º JVP Grada Rijeke (središnja vatrogasna postrojba)

- područje odgovornosti i djelovanja je čitavo područje Općine Viškovo

Zadaće:

- primanje poziva 93 i izlazak na intervenciju u propisanom vremenu

- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

- pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama

- obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim katastrofama

º Dobrovoljno vatrogasno društvo »Halubjan«

- područje djelovanja čitavo područje Općine Viškovo

Zadaće:

- sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,

- gašenje požara otvorenog prostora,

- gašenje manjih požara građevinskih objekata,

- ispomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili u nezgodama i opasnim situacijama,

- obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama

- Na područjima Općine, na kojima intervencija JVP Grada Rijeke nije moguća u roku od 15 minuta, dobrovoljna postrojba društva dužna je, po nalogu dežurne službe iz vatrogasnog operativnog centra u Rijeci, intervenirati samostalno, do dolaska profesionalne postrojbe.

Zadaci i područje djelovanja regulirani su posebnim Ugovorom kojeg Općina Viškovo godišnje sklapa sa društvom.

Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske - (NN br. 61/94)

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke - spada u VRSTU 5 sa brojem od 132 profesionalna vatrogasca,

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo »Halubjan« - broji 20 operativnih članova

Smještaj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke smještena je u Rijeci, na adresi Krešimirova 38,

b) Dobrovoljna vatrogasna postrojba »Halubjan« smještena je u Viškovu, na adresi G. Sroki 133.

Ustroj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi:

a) JVP Grada Rijeke:

- broj profesionalnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 137 od toga 132 su profesionalna vatrogasca (VRSTA 5).

- vatrogasna vozila sačinjava vozni park od ukupno 31 - og vozila kojeg čine:

5 navalnih vozila za gašenje požara, 3 velika navalna vozila za tehničke intervencije, 2 mala navalna vozila za tehničke intervencije, 4 autocisterne, 6 šumskih vozila - veliko, 3 kemijska vozila, 2 teretna vozila, 4 autoljestve, 2 vozila za prijevoz ljudstva i opreme.

- vatrogasna oprema je usklađena sa Pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena vatrogasna postrojba ovog ranga.

b) Dobrovoljno vatrogasno društvo »Halubjan«:

- broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika je 25.

- Postrojba ima 6 vozača s potrebnom vozačkom kategorijom

- vatrogasna vozila sačinjava vozni park od ukupno 4 vozila kojeg čine:

- 1 šumsko vozilo opremljeno visokotlačnom pumpom

- 1 navalno vozilo, 1 cisterna od 7000l vode i 1 putničko vozilo za intervenciju

- vatrogasna oprema treba se uskladiti sa pravilnikom o minimumu opreme kojom mora biti opremljena dobrovoljna vatrogasna postrojba ovog ranga (npr.dišni aparati, usisne cijevi, mlaznice)

4. ZAKLJUČAK

Ovaj Aneks predstavlja cjelinu s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Viškovo kao temeljnim normativnim aktima Općine iz te domene.

Klasa: 022-05/04-01/14

Ur. broj: 2170-09-04-11

Viškovo, 30. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=92&mjesto=51216&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr