SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

27.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. i 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2010. godinu u iznosu od 11.893.840,77 kn, utvrđuju se namjene za koje će se višak prihoda koristiti u 2011. godini, te se utvrđuje način pokrića manjka prihoda u iznosu od 744.718,77 kn.

Članak 2.

Višak prihoda iz članka 1. ove Odluke sastoji se od:

1. sredstava u iznosu od 6.849.171,39 kn iz poreza na dohodak koja se izdvajaju na računu HBOR-a

2. neutrošenih sredstava od pomoći iz proračuna i ostalih subjekata iz tekuće godine, te namjenskih sredstava tekuće godine u iznosu od 5.044.669,38 kn.

U navedenom iznosu nisu sadržana sredstva u iznosu od 7.886.888,37 kn prikupljena namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-račun za posebne namjene za proširenje kanalizacije - Projekt Jadran.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 6.849.171,39 kn iz članka 2. stavak 1. točka 1. raspoređuje se na sljedeći način:

- iznos od 3.107.224,87 kn koji predstavlja neutrošena sredstva ranijih godina (višak 2009. god.) raspoređuje se na:

- Palača Kvarner 2.146.010,00 kn

- izrada prostorno-planske dokumentacije 273.608,70 kn

- vodoopskrba Ilovika 327.606,17 kn

- pristupna cesta skladišno-servisnoj zoni 360.000,00 kn

- iznos od 3.741.946,52 kn koji predstavlja neutrošena sredstva tekuće godine (višak 2010. god.) raspoređuje se na:

- Palača Kvarner 1.004.634,76 kn

- prostorno-planska dokumentacija 464.900,93 kn

- vodoopskrba Ilovika 2.272.410,83 kn

Višak prihoda u iznosu od 5.044.669,38 kn iz članka 2. stavak 1. točka 2. raspoređuje se na sljedeći način:

- iznos od 1.380.559,73 kn koji predstavlja neutrošena namjenska sredstva ranijih godina (višak 2009. god.) raspoređuje se na:

- kreditiranje poduzetnika iz

programa »Poduzetnik 2« 45.000,00 kn

- projekt luke Maračuol 39.730,00 kn

- izgradnja azila za životinje 120.000,00 kn

- odlagalište otpada Kalvarija 275.661,49 kn

- pristupna cesta skladišno-servisnoj zoni 900.000,00 kn

- Palača Kvarner 168,24 kn

- iznos od 3.664.109,65 kn koji predstavlja neutrošena namjenska sredstva tekuće godine (višak 2010. god.) raspoređuju se na:

- Osorske glazbene večeri 24.000,00 kn

- Palača Kvarner 70.000,00 kn

- Dječji vrtić Cvrčak - program za djecu

s posebnim potrebama 600,00 kn

- JVP - plaće 9.173,88 kn

- MO Ilovik 6.000,00 kn

- Utvrda Kaštel 50.000,00 kn

- neutrošena sredstva od spomeničke

rente u iznosu od 107.449,36 kn

raspoređuju se na Rekonstrukciju

Knjižnice i čitaonice 107.449,36 kn

- neutrošena sredstva od komunalne naknade u iznosu od 809.826,51 kn raspoređuju se na:

. održavanje javne rasvjete 600.000,00 kn

. intervencije na javnim površinama 100.000,00 kn

. prosjeci i održavanje šuma 100.000,00 kn

. voda i javni izljevi 9.826,51 kn

- neutrošena sredstva od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.999.815,63 kn raspoređuju se na:

. proširenje javne rasvjete 670.000,00 kn

. projekt Parkirališta Sunčana uvala 9.815,63 kn

. riva Priko 420.000,00 kn

. pristupna cesta za stanove u Nerezinama 200.000,00 kn

. pristupna cesta za stanove na Kalvariji 700.000,00 kn

- neutrošena sredstva od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 594.625,19 kn raspoređuju se na pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine

Sredstva prikupljena namjenskim povećanjem cijene vode iz članka 2. stavak 2. koja se nalaze na žiro-računu za posebne namjene u iznosu od 7.886.888,37 kn raspoređuju se za:

- dogradnju kanalizacijskog sustava

Grada Malog Lošinja iz naknade

od 2,33 kn/m2 utrošene vode 7.886.888,37 kn

Članak 4.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 130.007,38 kn (razlika do 724.632,57 kn) i manjak prihoda poslovanja u iznosu od 20.086,20 kn pokrit će se iz vlastitih prihoda.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr