SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju pješačke zone na otocima Susak,
Ilovik, Unije, Vele i Male Srakane

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se promet na području otoka Susak, Ilovik, Unije, Vele i Male Srakane koji se ukupnom svojom površinom određuju za pješačke zone. Pješačka zona u smislu ove Odluke je područje namijenjeno za kretanje pješaka, a zabranjeno za kretanje vozila i ostalih prometnih sredstava.

Članak 2.

Pješačke zone svih navedenih otoka obuhvaćaju sveukupno područje otoka Suska, Ilovika, Unija, Velih i Malih Srakana.

Članak 3.

Unutar pješačke zone mogu prometovati isključivo:

1. Traktori za snabdjevanje trgovačkih, ugostiteljskih i ostalih djelatnosti koje se obavljaju na otoku, kao i dostavu domačinstvima robe pristigle brodskom linijom.

Navedena vozila mogu prometovati 1,00 sat prije i 1,00 sat poslije dolaska brodske linije.

2. Traktori kojima se prevozi građevinski materijal, drva, te radna vozila i strojevi.

Navedena vozila iz ove točke mogu prometovati samo radnim danom i to:

a) u razdoblju od 16. 9. do 14. 6. od 8,00 do 21,00 sat.

3. Traktori kojima se prevoze plin, namještaj i ostalo ne spomenuto.

Navedena vozila iz ove točke mogu prometovati samo radnim danom i to:

a) od 15. 6. do 15. 9. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati,

b) od 16. 9. do 14. 6. od 8,00 do 21,00 sat.

4. Traktori za odvoz komunalnog otpada, distribuciju vode, mopedi djelatnika poštanske službe, bicikli i službena vozila javnih službi (JVP, DVD i sl.)

Iznimno unutar pješačke zone, osim vozila iz stavka 1. ovog članka, mogu prometovati i druga vozila kada je to u općem interesu, po odobrenju Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, uz pribavljeno mišljenje Mjesnog odbora.

Članak 4.

Unutar pješačkih zona dozvoljena nosivost vozila je 1,6 T, najveće ukupne mase 2,5 T, do širine 2,00 m, ovisno o širini staze.

Navedena nosivost ne odnosi se na interventna vozila.

Prometovanje je dozvoljeno isključivo glavnim i sporednim putevima, a zabranjeno je prometovanje i parkiranje na zelenim površinama, plažama, šetnicama, parkovima i sl.

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke vrše nadležne službe MUP-a i komunalno i prometno redarstvo Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Za nepoštivanje ove Odluke primijenit će se kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Odluke o komunalnom redu.

Sve što nije navedeno u prethodnom stavku regulirat će se Pravilnikom koji donese gradonačelnik.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-6

Mali Lošinj, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr