SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 15. Petak, 27. svibnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta izgradnje obalnog zida u luci Mali Lošinj i popločenja rive Priko, po Sporazumu
br. 09-I-70130/02-08 od 2. siječnja 2002. godine

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta izgradnje obalnog zida u luci Mali Lošinj i popločenja rive Priko, sukladno odredbama članka 2. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i Cresa.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je postizanje sigurnosti u luci Mali Lošinj.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi oko 25.000.000,00 kn.

Dio sredstava iz projekta iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz Proračuna Grada Malog Lošinja, a dio iz kapitalnih pomoći iz državnog proračuna.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja s računa posebnih namjena otvorenog kod HBOR-a u iznosu od 14.000.000,00 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-03/11-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 26. svibnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE MALI LOŠINJ

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr