SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

19.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 3. svibnja 2011. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru
u vlasništvu Općine Matulji

Članak 1.

U članku 7. stavku 1. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 39/09 i 52/10) riječi »do 5 godina« zamijenjuju se riječima »do 10 godina«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječ »natječaj« zamijenjuje se riječima »Obavijest o raspisanom natječaju« dok se iza riječi »tisku« dodaje zarez i riječi »a tekst natječaja na oglasnoj ploči«.

Članak 3.

U članku 32. stavku 1. i stavku 2. iza riječi »članku 33.« briše se riječ »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »članku 34.« dodaju se riječi »i članku 34. a«.

Članak 4.

Iza članka 34. dodaje se članak 34. a, koji glasi:

»Članak 34. a«

Početna zakupnina za poslovne prostore koji se nalaze u sklopu Centra primarne zdravstvene zaštite Općine Matulji, a namijenjene su davanju u zakup na slobodnom tržištu, utvrđuje se u iznosu od 50,00 kn po m2 mjesečno.

Na prostore iz stavka 1. ovog članka ne primijenjuju se odredbe o koeficijentima za položajnu zonu i vrstu djelatnosti propisane čalnkom 33. i 34. ove Odluke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/10).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/11

Ur. broj: 2156-04-11-03

Matulji, 3. svibnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=51211&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr