SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

9.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95,70/97,128/99,57/ 00,129/00,59/01 i 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 28. travnja 2011.godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
u 2010. godini

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2010. godini donijet je na sjednici Općinskog vijeća 10. prosinca 2009. godine. Prve izmjene i dopune Programa donijete su 29. travnja 2010. godine, a Druge izmjene i dopune Programa donijete su 25. studenog 2010. godine.

Ukupna planirana sredstva za realizaciju Programa iznosila su 4.552.000,00 kn od čega iz sredstava komunalne naknade 2.550.000,00 kn, a iz drugih izvora sredstava Proračuna 2.002.000,00 kn. Za realizaciju Programa u 2010. godini ukupno je utrošeno 3.818.296,13 kn i to 2.483.130,58 kn iz komunalne naknade i 1.335.165,55 kn iz drugih sredstava Proračuna.

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvršenje Godišnjeg programa je u okvirima planiranog, što je i razvidno iz prikaza planiranog i ostvarenog po pojedinim aktivnostima iz Programa.

Klasa: 363-01/09-01/67

Ur. broj: 2156/02-01-11- 4

Lovran, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 

Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr