SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 14. Petak, 13. svibnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju

Članak 1.

Utvrđuje se popis pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju.

Popis obuhvaća trgovačka društva u kojima Primorsko- goranska županija

ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) kao i ustanove kojih je Primorsko-goranska županija osnivač ili jedan od osnivača.

( Popis je sastavni dio ove Odluke)

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Službene novine PGŽ« broj 41/04 i 5/08).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11/38

Rijeka, 12. svibnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić

POPIS PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG
INTERESA ZA PRIMORSKO-GORANSKU
ŽUPANIJU

1. Trgovačka društva

- Ceste - Rijeka d.o.o., Kukuljanovo

- Ekoplus d.o.o., Rijeka

- Kanal Ri d.o.o., Rijeka

- Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o., Rijeka

- Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

- Tehnološko inovacijski centar Rijeka d.o.o., Rijeka

- GSC Runolist d.o.o., Delnice

- Veletržnica ribe Rijeka d.o.o., Rijeka

- REA Kvarner d.o.o., Rijeka

2. 1. Ustanove zdravstva i socijalne skrbi

- Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

- Psihijatrijska bolnica Rab

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske
županije

- Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

- Thalassotherapia, Crikvenica

- Thalassotherapia, Opatija

- Lječilište Veli Lošinj,

- Ljekarna »Jadran« Rijeka

- Centar za rehabilitaciju »Fortica« Kraljevica

- Dom za starije i nemoćne osobe »Kantrida«, Rijeka

- Dom za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec«, Krk

- Dom za starije i nemoćne osobe »Marko A. Stuparić«,
Veli Lošinj

- Dom za starije i nemoćne osobe »Volosko«, Opatija

2. 2. Ustanove kulture Primorsko-goranske županije

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka

- Prirodoslovni muzej, Rijeka

- Ustanova »Ivan Matetić Ronjgov«, Viškovo

2. 3. Javna ustanova za djelatnost prostornog uređenja

- Javna ustanova »Zavod za prostorno uređenje
Primorsko-goranske županije«, Rijeka

2. 4. Ustanova za zaštitu i očuvanje izvornosti prirode

- Javna ustanova »Priroda«, Rijeka

2.5. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske
županije

2.6. Županijske luke uprave

- Županijska lučka uprava Opatija-Lovran-Mošćenička
Draga

- Županijska lučka uprava Bakar - Kraljevica

- Županijska lučka uprava Crikvenica

- Županijska lučka uprava Rab

- Županijska lučka uprava Krk

- Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

- Županijska lučka uprava Cres

- Županijska lučka uprava Mali Lošinj

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=724&mjesto=00001&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr