SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA PUNAT
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 4., 5. i 6. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88) i Rješenja o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata u uredskom poslovanju županijskih ureda Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/00) općinski načelnik Općine Punat donosi

RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčane oznake stvaralaca i primalaca
akata za Komunalno društvo »Črnika« d.o.o. Punat

Članak 1.

Općina Punat je osnivač trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti za potrebe Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/1997).

Članak 2.

Općina Punat ima oznaku 2142-02; a brojčane oznake tijela općine i unutarnjih ustrojstvenih jedinica utvrđene su Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata Općine Punat za 2011. god. od 3. studenoga 2010. godine, te se sukladno postojećim oznakama Komunalnom društvu »Črnika« d.o.o. Punat dodjeljuje brojčana oznaka: 2142-02-04 koja će se koristiti u uredskom poslovanju Društva.

Članak 3.

Ovo Rješenje primjenjivat će se 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 035-02/11-01/1

Ur. broj: 2142-02-02-2-03-11-1

Punat, 3. svibnja 2011.

Općinski načelnik

Mladen Juranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr