SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine, donijelo je

Stranica1456—broj13 Petak,6.svibnja2011.

SLUŽBENENOVINE

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2011. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2012. I 2013. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2011. s projekcijom za 2012. i 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baška 2011. godinu i projekcija za 2012. i 2013. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/3

Ur. broj: 2142-03-03/4-11-3

Baška, 28. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Baš  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr