SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

14.

Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09 - u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra na 22. sjednici Grada Bakra održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Grada Bakra za 2010. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/09 - u daljnjem tekstu: Program) donesen je na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 10. prosinca 2009. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ« br. 17/10) donijete su na 11. sjednici održanoj 29. travnja 2010. godine, Druge izmjene (»Službene novine PGŽ« br. 39/10) na 16. sjednici održanoj 7. listopada 2010. godine i Treće izmjene (»Službene novine PGŽ«

br. 51/10) na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijene komunalnih usluga

- naknade za priključenje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Za realizaciju Programa planirano je 26.770.500,00 kuna, a u 2010. godini utrošeno je 24.445.934,57 kuna na sljedeći način:

I. JAVNE POVRŠINE

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 021-05/11-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-11-11

Bakar, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r

Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenj  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr