SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 13. Petak, 6. svibnja 2011.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/09) i članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u skladu s Odlukom o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2011. - 2013. godine (»Službene novine PGŽ« broj 47/10), Gradonačelnik Grada Bakra na sjednici Kolegija održanoj dana 20. travnja 2011. godine utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Grada Bakra
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu u upravna tijela Grada Bakra utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Bakra i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno razdoblje za 2011. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se da su Pravilnikom o unutarnjem redu Grada Bakra u upravnim tijelima Grada Bakra predviđena ukupno 28 radna mjesta, od kojih je 19 radnih mjesta popunjeno na neodređeno razdoblje, 2 radna mjesta popunjena su na određeno razdoblje, odnosno do 01. lipnja 2011. godine, dok je 1 radno mjesto popunjeno do isteka vježbeničkog staža, odnosno 21. veljače 2012. godine.

Članak 3.

Ured Gradonačelnika Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu, predviđa prijam u službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

-Viši stručni suradnik za kulturu, šport,
obrazovanje i predškolski odgoj 1 izvršitelj

Članak 4.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu, predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

-Stručni suradnik za proračunsko
računovodstvo 1 izvršitelj

Članak 5.

U Upravnom odjelu za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu planira se prijam u službu na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

-Pomoćnik pročelnika Upravnog odjela 1 izvršitelj

-Referent za obračun komunalnih
prihoda i grobnih naknada1 izvršitelj

-Referent za komunalne djelatnosti 1 izvršitelj

Članak 6.

U Upravnom odjelu za opće pravne poslove i lokalnu samoupravu Grada Bakra sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu predviđa se prijam u službu na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta:

-Viši stručni suradnik za
imovinsko-pravne poslove 1 izvršitelj

Članak 7.

Slobodna radna mjesta u skladu s ovim Planom popunjavaju se putem javnog natječaja, rasporedom ili premještajem.

Članak 8.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Grada Bakra.

Klasa: 022-01/11-01/15

Ur. broj: 2170/02-05/3-11-7

Bakar, 20. travnja 2011.

GRADONAČELNIK GRADA BAKRA

Tomislav Klarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr