SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 8. stavak 1. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07), članka 4. Odluke o osnivanju Savjeta Mladih Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj 21. travnja 2011. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o objavljivanju ponovljenog javnog poziva za
predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih
Općine Mošćenička Draga

I.

Zbog nedovoljnog broja prijava u prvom pozivu objavit će se ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga.

II.

Tekst javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Mošćenička Draga sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ponovljeni javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Mošćenička Draga, web stranici Općine Mošćenička Draga i u »Novom listu«.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/20

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 21. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr