SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

24.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/ 09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. travnja 2011. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća 09. prosinca 2009. godine, a izmjene i dopune na sjednicama 24. lipnja 2010. i 27. prosinca 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 54/09, 25/10 i 56/10).

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu ostvaren je kako slijedi:

Članak 3.

Nerealizirani dio Programa u ukupnom iznosu od 93.996,60 odnosi se na ugovorene a neizvršene radove čije će se plaćanje izvršiti u 2011. godini. Odnose se na:

-javnu rasvjetu povijesnog središte Brseč - 76.653,60 kn

-proširenje javne rasvjete Žuntarovova i Zabreg - 17.343,00 kn

Članak 4.

Sredstva za radove ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu, i to iz:

-komunalnog doprinosa - 432, kn 576.467,55

-prihodi od zakupa - 436 kn 430.519,44

-prihodi od zakupa javnih površina kn 205.931,33

-prihodi od prodaje imovine kn 100.000,00

-potpora - 522 kn 344.776,76

-spomenička renta - 42 kn 4.511,17

-prenesena sredstva iz 2009. godine kn 54.469,62

-poreznih prihoda - 11 kn 1.225.137,42

Ovo Izvješće objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/15

Ur. broj: 2156/03-11-01

Mošćenička Draga, 21. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr