SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 84. Stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenog godišnjim obračunom Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. godinu.

Članak 2.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2010. utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja - 3.128.772,58 kuna

Preneseni višak prihoda poslovanja - 592.379,55 kuna

Ukupan višak prihoda poslovanja - 3.721.152,13 kuna

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - 645.501,92 kuna

Manjak primitaka od financijske imovine - 1.012.921,69 kuna

Višak prihoda poslovanja prenosi se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine i manjka primitaka od financijske imovine, te se utvrđuje ukupan višak prihoda za 2010. godinu u iznosu od 2.062.728,52 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda za 2010. godinu u iznosi od 2.062.728.52 kuna sastoji se od neutrošenih sredstava:

-Višak prihoda iz 2009. - 297.657,77 kn

-Prihodi od poreza - 186.318,09 kn

-Spomeničke rente - 744.268,65 kn

-Komunalne naknade - 13.534,66 kn

-Komunalnog doprinosa - 93.996,60 kn

-Naknada za koncesije na pomorskom dobru - 29.347,13 kn

-Naknada za koncesije - Muzejska zbirka - 18.000,00 kn

-Prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo - 11.982,23 kn

-Prihoda od prodaje nekretnina - 666.857,63 kn

-Vodnog doprinosa - 765,76 kn

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 3. raspoređuju se kako slijedi:

1) Višak prihoda iz 2009.

-Kanalizacija Brseč - 69.000,00 kn

-Prostorni plan Općine - 47.320,00 kn

-Minčićina kuća - 180.159,62 kn

-Radovi uređenja zgrade rodne kuće Eugena Kumičića u Brseču - 1.178,15 kn

2) Prihodi od poreza

-Sufinanciranje sanacije potpornog zida i kolnika ŽC 5082 - lokalitet Mošćenice (Jir) - 100.000,00 kn

-Sufinanciranje logopeda - 4.000,00 kn

-Obnova maslinika -13.000,00 kn

-Boćalište M. Draga - 48.318,09 kn

-Plan procjene ugroženosti - 16.000,00 kn

-Protupožarna ophodnja - 5.000,00 kn

3) Spomenička renta

-Sufinanciranje radova sanacije krova Toša u Mošćenicama 17.069,32

-Obnova krova zgrade u Trebišćima za etnografsku muzejsku zbirku i uspostavu poučnog središta Povijesno mitske staze 41.207,96

-Uređenje unutrašnjosti zgrade u Trebišćima i postava etnografske muzejske zbirke 80.000,00

-Projekt obnove starih kamenih kuća u Petrebišćima 10.000,00

-Postava etnografske muzejske zbirke ribarstva i pomorstava u M. Dragi (Minčićina kuća) 100.000,00

-Radovi obnove kogulade javne površine u Mošćenicama 150.000,00

-Radovi uređenja i osvjetljenja pristupa Crkvici Sv. Marije Magdalene u Brseču 100.000,00

-Projekt radova izgradnje infrastrukture (oborinske kanalizacije, rekonstrukcije vodovoda i odvodnje i elektrifikacija) Povijesnog starog središta Mošćeničke Drage 100.000,00

-Projekt i radovi uređenja kolnika Šet.25. travnja u Mošćeničkoj Dragi, od kućnog broja 1 do Spomenika iskrcavanja jedinica NOB-a 110.000,00

-Radovi uređenja zgrade rodne kuće Eugena Kumičića u Brseču 35.991,37

4) Komunalna naknada

-Održavanje javnih površina - 13.534,66 kn

5) Komunalni doprinos

-Javna rasvjeta povijesnog središta Brseča - 76.653,60 kn

-Proširenje javne rasvjete Žuntarovo i Zabreg - 17.343,00 kn

6) Naknada za koncesije na pomorskom dobru

-Redovno održavanje pomorskog dobra - 29.347,13 kn

7) Naknada za koncesije - Muzejska zbirka

-Radovi uređenja zgrade i eksponata Muzejske zbirke i Toša u Mošćenicama - 18.000,00 kn

8) Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo

-Tekuće i investicijsko održavanje stambenih objekata - 11.982,23 kn

9) Prihoda od prodaje nekretnina

-Kupnja zemljišta (za novi centar - vrtić, škola, ambulanta, sportska dvorana, knjižnica) - 550.000,00 kn

-Digitalni ortofoto Općine - 89.000,00 kn

-Prostorno planiranje - 27.857,63 kn

10) Vodni doprinosa

-Naknada za uređenje voda - 765,76 kn

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/14

Ur. broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 21. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr