SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) a u svezi članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/09, 18/10 i 47/10).

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-11

Kostrena, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinski načelnik Općine Kostrena na sjednici održanoj 12. travnja 2011. godine usvojio je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Kostrena za 2010. godinu, predviđena je izgradnja:

1. Građevina na javnim površinama

2. Nerazvrstanih cesta

3. Objekata i uređaja javne rasvjete

4. Objekata i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Financijska sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

-prihod od komunalnog doprinosa:
planirano: 991.400,00 kuna
ostvareno: 729.662,27 kuna

-ostali prihodi po posebnim propisima:
planirano: 1.696.800,00 kuna
ostvareno: 189.294,91 kuna

Utvrđuje se izvršenje Programa kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Klasa: 022-06/11-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-10-181

Kostrena, 12. travnja 2011.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KOSTRENA

Miroslav Uljan, kap., v. r.

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršen  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr