SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko Vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 11. stavak 1. alineja 4. Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/10) (u daljnjem tekstu i Odluka), iza riječi: »do dvije godine«, dodaju se riječi: »ili je korisnik leasinga za osobno ili teretno vozilo«.

Članak 2.

Članak 27. stavak 2. Odluke mijenja se na način da se u točki 1) istoga iza riječi: »uvjet prihoda« dodaju riječi: »i poseban uvjet«, a u točki 2) iza riječi: »koji ispunjava« brišu se riječi: »poseban uvjet«.

Iza stavka 2. Istog članka dodaje se novi stavak 3. koji glasi: »Ako obitelj ima troje ili više djece, Općina Kostrena snosit će 100% iznosa troškova boravka iz stavka 1. Ovog članka, i to za treće i svako naredno dijete ako istovremeno borave u jaslicama i vrtiću,« a stari stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

Članak 28. stavak 2. Odluke mijenja se na način da se u točki 1) istoga iza riječi: »uvjet prihoda« dodaju riječi: »i poseban uvjet«, a u točki 2) iza riječi: »koji ispunjava« brišu se riječi: »poseban uvjet«.

Članak 4.

Članak 29. stavak 3. Odluke mijenja se na način da se u točki 1) istoga iza riječi: »uvjet prihoda« dodaju riječi: »i poseban uvjet«, a u točki 2) iza riječi: »koji ispunjava« brišu se riječi: »poseban uvjet«.

Članak 5.

Članak 31. stavak 2. Odluke mijenja se na način da se u točki 1) istoga iza riječi: »uvjet prihoda« dodaju riječi: »i poseban uvjet«, a u točki 2) iza riječi: »koji ispunjava« brišu se riječi: »poseban uvjet«.

Članak 6.

Članak 38. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2) koji ispunjava poseban uvjet i pod uvjetom da to pravo ne ostvaruje temeljem radnog odnosa u 100% iznosu mjesečne cijene«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-9

Kostrena, 20. travnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr