SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) te u skladu s Proračunom Općine Klana za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/10) načelnik Općine Klana donosi

PLAN
prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Klana za 2011. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana u 2011. godini.

Članak 2.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana utvrđuje se u tablici kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/13

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 18. travnja 2011.

Načelnik Općine Klana

Matija Laginja, dipl. ing. šum., v. r.

 

Plan prijma u službu Jedinstvenog upravn  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr