SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

7.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o prijedlogu zamjene nekretnina za potrebe dječjeg
vrtića i Osnovne škole Klana

Članak 1.

Daje se odobrenje općinskom načelniku za pokretanje postupka zamjene nekretnina u vlasništvu Klesarskog obrta »Štokom« vl. Siniša Štokom iz Klane, Klana 7 koje s nalaze u blizini zgrade OŠ Klana za odgovarajuće nekretnine u Poslovnoj zoni »Klana« K-1 u skladu sa zakonskim mogućnostima.

Članak 2.

Nekretnine u vlasništvu Klesarskog obrta »Štokom« vl. Siniša Štokom iz Klane, Klana 7 koje se nalaze u blizini zgrade OŠ Klana koristit će se potrebe proširenja prostora OŠ Klana i dječjeg vrtića.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/8

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 25. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr