SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 25. ožujka 2011. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj
skrbi Općine Klana za 2010. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Klana za 2010. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 15. ožujka 2010. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 8. studenog 2010. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. potpore institucijama predškolskog odgoja i obrazovanja

3. potpore institucijama zdravstvene i socijalne skrbi

PLAN 2010. IZVRŠENJE
2010.


1. Potpore kulturnim društvima

-tekuće donacije
MPZ Matko Laginja 50.000,00 kuna 26.166,66 kuna

-tekuće donacije Društvu
za povjesnicu 25.000,00 kuna 7.932,84 kuna

-tekuće donacije Udruzi
maškara »Studena« 20.000,00 kuna 4.000,00 kuna

-tekuće donacije Udruzi
umirovljenika Općine
Klana 75.000,00 kuna 15.000,00 kuna

-tekuće donacije Udruzi
»Liščani« 20.000,00 kuna 15.000,00 kuna

-tekuće donacije Ustanovi
Ivan Matetić Ronjgov 35.000,00 kuna 20.000,00 kuna

-tekuće donacije Plesnom
sportskom društvu Stars 35.000,00 kuna 24.666,00 kuna

-tekuće donacije
Lovačkom društvu
Zec Klana 20.000,00 kuna 0,00 kuna

2. Potpore institucijama predškolskog odgoja i obrazovanja

-Dječji vrtić Viškovo
- Područni vrtić Klana 46.000,00 kuna 35.366,42 kuna

-OŠ Klana 177.000,00 kuna 20.036,80 kuna

3. Potpore institucijama zdravstvene i socijalne skrbi

-Dom zdravlja PGŽ 14.000,00 kuna 7.000,00 kuna

-Gradsko društvo
Crvenog križa Rijeka 2.500,00 kuna 2.500,00 kuna

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/5

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 25. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr