SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

2.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 25. ožujka 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša
od katastrofa i velikih nesreća

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Klana koju je izradila ovlaštena tvrtka DLS d.o.o. iz Rijeke, prosinac 2010. te Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Klana, prosinac 2010., kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Klana, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, KLASA: 810-03/10-01/34, URBROJ: 543-12-01-11-5, od 31. siječnja 2011. godine.

Članak 2.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Klana i Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja Općine Klana, kao posebni izvadak iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Klana sadrže uvezani tekstualni i grafički dio.

Dokumenti iz stavka 1. ove Odluke, ovjereni pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Gradskog vijeća, sastavni su dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/11-01/2

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 25. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr