SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
OPĆINA BAŠKA
Moscenicka_draga-001

3.

Temeljem izvršenog uvida u objavljeni tekst Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini, klasa: 342-01/10-01/121, ur. broj: 2142-03-02/1-11-5 od 23. veljače 2011. godine, koji je objavljen »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 9 od 31. ožujka 2011. godine, utvrđena je greška, pa Općinski načelnik Općine Baška, dana 11. travnja 2011. godine, daje sljedeći

ISPRAVAK
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2011. godini

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/11) u točki IV.,

. dijelu »iznajmljivanje sredstava«, podtočka 5. »sandoline, pedaline i sl.« ispravlja se broj rekvizita za mikrolokaciju »Vela plaža - 1. segment«, na način da se brojka »2« zamjenjuje brojkom »3,

. dijelu »komercijalno rekreacijski sadržaji«, podtočka 3. »suncobrani i ležaljke«, ispravlja se broj rekvizita za mikrolokaciju »Vela plaža - 4. segment«, na način da se brojka »170« zamjenjuje brojkom »200«.

Klasa: 342-01/10-01/121

Ur. broj: 2142-03-02/1-11-10

Baška, 11. travnja 2011.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr