SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 22. Petak, 2. srpnja 2004.
OPĆINA PUNAT
Općina Punat

Općina Punat

17.

Temeljem članka 61. i članka 68. točka 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00 i 59/01)), članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 20. Statuta Punat (»Službene novine« PGŽ broj 24/01), Općinsko vijeć Općine Punat, na sjednici održanoj 24. lipnja 2004. godine, donosi

I. IZMJENU I DOPUNU PLANA
Proračuna Općine Punat za 2004. godinu

Članak 1.

Članak 1. Plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 33/03) mijenja se i glasi:

I. izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Punat za 2004. godinu sastoji se od:

Plan proračuna I. izmjena i

2004. god. dopuna

2004. god.


RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 4.

I. Izmjena i dopuna Plana Proračuna Općine Punat za 2004. god. objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/04-01/3

Ur. broj: 2142-02-02-04-5

Punat, 24. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Vijeća
Slavko Žic, oec. v. r.

 

Tablica u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr