SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

10.

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici održanoj dana 18. travnja 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijavi na natječaj i kupnji nekretnina
u vlasništvu Drvne industrije Vrbovsko d.d. - u stečaju

Članak 1.

Grad Vrbovsko namjerava kupiti nekretnine Drvne industrije Vrbovsko d.d. - u stečaju, te će podnijeti prijavu na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu Drvne industrije Vrbovsko d.d. - u stečaju upisanih u zk.ul. broj 1708, k.o. Vrbovsko i to:

- k.č. 1869/1, hotel Dobra, površine 127 hvati,

- k.č. 1869/2, voćnjak Dobra, površine 206 hvati,

- k.č. 1870/1, oranica Dobra, površine 212 hvati,

- k.č. 1871/3, oranica Dobra, površine 497 hvati,

- k.č. 1871/4, oranica Dobra, površine 251 hvati.

Članak 2.

Za nekretnine navedene u članku 1. ove Odluke Grad Vrbovsko može ponuditi kupoprodajnu cijenu do iznosa od 450.000,00 kuna (slovima: četiri stotine i pedeset tisuća kuna) koji je osiguran u Proračunu Grada Vrbovskog za tu namjenu.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovskog, Željko Mirković, dipl. polit. da u ime Grada Vrbovskog podnese ponudu sukladno ovoj Odluci, te u slučaju uspjeha na natječaju sklopi kupoprodajni ugovor o kupnji nekretnina navedenih u članku 1. ovog ugovora te u vezi s tim poduzme sve potrebne radnje za njegovu uknjižbu na ime Grada Vrbovskog u zemljišnim knjigama kod nadležnog zemljišnoknjižnog odjela.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 944-01/11-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/11-1

Vrbovsko, 18. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr