SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

6.

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 18. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Grada Vrbovskog za razdoblje 2011. - 2019. godina

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog za razdoblje 2011.-2019. godine izrađen od strane trgovačkog društva Dvokut Ecro d.o.o. Trnjanska cesta 37, Zagreb.

Članak 2.

Gradonačelnik Grada Vrbovskog je, sukladno Zakonu o otpadu, dužan jednom godišnje, do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnijeti Gradskom vijeću izvješće o izvršenju plana iz članka 1. ove Odluke, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Članak 3.

Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovskog iz članka 1. ove Odluke prilog je ove Odluke i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/11-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/11-01

Vrbovsko, 18. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr