SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD RAB
Moscenicka_draga-001

14.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) i točke III. Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 1/11), Gradonačelnik Grada Raba donio je dana 18. travnja 2011. godine sljedeću

IZMJENU
Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu

I.

Gradonačelnik Grada Raba, donio je dana 7. siječnja 2011. godine Plan prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 1/11).

Sukladno točci III. navedenog Plana, a na obrazloženi zahtjev pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donosi se Izmjena Plana prijma u službu.

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. stavka 1. ove Izmjene Plana u rubrici »Broj vježbenika VSS« broj »1« zamjenjuje se brojem »2«.

III.

Temeljem izmjene iz točke II. ove Izmjene Plana, povećava se za jedan ukupan broj vježbenika VSS i ukupan broj planirane popune.

IV.

Izmjena Plana prijma u službu u Grad Rab za 2011. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-01/29

Ur. broj: 2169-01-01-11-13-1

Rab, 18. travnja 2011.

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing. el., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr