SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

23.

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), gradonačelnik Grada Malog Lošinja, uz prethodno savjetovanje sa sindikatom, dana 19. travnja 2011. godine donosi

PRAVILNIK
o dodatku za uspješnost na radu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada službenika i namještenika Grada Malog Lošinja te način isplate dodatka za uspješnost na radu.

Članak 2.

Kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada službenika i namještenika jesu:

1. godišnja ocjena,

2. inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,

3. uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta ili druge radne zadaće, koja je od velikog značaja za djelovanje Grada,

4. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla,

5. uspješno i pravodobno rješavanje predmeta u opsegu koji za najmanje 20% nadmašuje prosječni broj riješenih usporedivih predmeta po službeniku,

6. obavljanje poslova odsutnog službenika, odnosno namještenika, uz redovito obavljanje vlastitog posla, u neprekinutom razdoblju od najmanje 60 dana,

7. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje vlastitog posla,

8. uspješno pružanje pomoći drugim pravnim osobama lokalnog javnog sektora, izvan poslova radnog mjesta službenika, odnosno namještenika,

9. djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je doprinijelo ugledu ili afirmaciji Grada,

10. drugo iznimno postignuće koje opravdava isplatu dodatka za uspješnost na radu.

Članak 3.

Bruto iznos dodatka za uspješnost na radu (u nastavku teksta: dodatak) isplaćuje se u postotku bruto plaće službenika, u rasponu od 5% do 20%.

Bruto plaćom iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.

Dodatak može biti određen i u apsolutnom iznosu, u okviru raspona iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Ispunjavanje kriterija iz članka 2. ovog Pravilnika utvrđuje te rješenje o isplati dodatka donosi osoba nadležna za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika, u okviru mase sredstava za dodatke određene za pojedino upravno tijelo, odnosno za Službu za unutarnju reviziju.

Članak 5.

Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće za mjesec u kojem je nastupila izvršnost rješenja o isplati dodatka.

Članak 6.

Dodatak za uspješnost na radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Članak 7.

U razdoblju do određivanja mase sredstava za dodatke za pojedino upravno tijelo, odnosno za Službu za unutarnju reviziju, dodatak se isplaćuje iz mase sredstava za plaće, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/10-01/10

Ur. broj: 2213/01-01-11-7

Mali Lošinj, 19. travnja 2011.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr