SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD KRALJEVICA
Moscenicka_draga-001

13.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/07, 7/08 i 11/10) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 18. sjednici održanoj 28. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja
prometne signalizacije na području Grada Kraljevice

1. Grad Kraljevica povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja prometne signalizacije na području Grada Kraljevice trgovačkom društvu SIGNALGRAD d.o.o. Rakitje, Velebitska 1.

2. Ugovor o obavljanju djelatnosti održavanja prometne signalizacije sklopit će se na rok od četiri godine.

3. Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti, određeni objavljenim javnim natječajem, utvrdit će se ugovorom o obavljanju djelatnosti sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Klasa: UP/I 363-01/11-01/6

Ur. broj: 2170/08-08-11-02

Kraljevica, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr