SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD KRALJEVICA
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06 i 39/08), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 36/06, 39/06 i 63/08) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), u postupku pokrenutom po zahtjevu udruge MOTONAUTIČKI KLUB »MOTONAUTIKA« Kraljevica, Frankopanska 3, Gradsko vijeće Grada Kraljevice na 18. sjednici održanoj dana 28. travnja 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom
dobru za posebnu uporabu gospodarske zgrade
i nadstrešnice k.č. 1346/6 k.o. Bakarac

Članak 1.

Članak 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu uporabu gospodarske zgrade i nadstrešnice k.č.1346/6 k.o. Bakarac (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10) mijenja se i glasi:

»Koncesija se daje na rok od 6 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora.«

Članak 2.

Na temelju ove Odluke sklopit će se dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru s rokom trajanja koncesije do 8. lipnja 2016. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-05/09-01/9

Ur. broj: 2170/08-08-11-04

Kraljevica, 28. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr