SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

13.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 42. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00,77/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125708 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09 i 41/09), na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o porezima Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 32/01, 04/02, 44/06, 29/07 i 37/09), članak 29. mijenja se i glasi:

»Članak 29.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u sljedećim iznosima:

a) za pravne osobe:

1. koje imaju zaposleno više od 10 zaposlenika u iznosu od 1.600,00 kuna,

2. koje imaju zaposleno od 5 do 10 zaposlenika u iznosu od 1.000,00 kuna,

3. koje imaju zaposleno manje od 5 zaposlenika u iznosu od 700,00 kuna.

b) za fizičke osobe, određene prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

1. koje obavljaju poljoprivredne djelatnosti u iznosu od 160,00 kuna,

2. ugostiteljske,trgovačke,autoprijevozničke djelatnosti u iznosu od 800,00 kuna

3. ostale djelatnosti koje obrt obavljaju bez zaposlenih u iznosu od 300,00 kuna

4. ostale djelatnosti koje obrt obavljaju do 2 zaposlena u iznosu od 600,00 kuna

5. ostale djelatnosti koje obrt obavljaju sa više od 2 zaposlena u iznosu od 700,00 kuna

6. djelatnosti slobodnih zanimanja - odvjetnici, javni bilježnici, liječnici, stomatolozi i novinari u iznosu od 1.000,00 kuna

7. obveznici poreza na dobit 1.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-01

Delnice, 21. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr