SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 12. Petak, 29. travnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 26. travnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o izvršenju Proračuna Grada Delnica za
I. - XII. 2010.

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I.-XII. 2010. godine sadrži:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 31.760.018,39 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 30.080.734,04 kuna raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja.

Članak 3.

Višak prihoda ostvaren u iznosu od 1.679.284,35 kuna iskoristit će se za pokriće manjka iz prethodnih godina u iznosu od 393.428,38 kuna, te višak prihoda na kraju 2010. Godine iznosi 1.285.855,97 kuna. Višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Delnica za 2010. godinu u iznosu od 1.285.855,97 kuna rasporedit će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu.

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 30.080.734,04 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima te potonjim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

Članak 5.

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I.-XII. 2010. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/08-01/58

Ur. broj: 2112-01-04-03/1-11-1

Delnice, 26. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2010 / 3
OD 1. 1. 10. DO 31. 12. 10.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delni  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr