SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

12.

Na temelju članka 83.stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05 i 127/07) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 226/09 i 38/09) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 24. ožujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2010. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2010. g. utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2010. g.

u iznosu od 59.238.681,99

2. prenesena sredstva iz 2009. g. 31.588.032,56

3. ukupni rashodi i izdaci 2010. g.

u iznosu od 49.612.053,10

4. višak prihoda 2010. g. (1+2-3) 41.214.661,45

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2010. g. u iznosu od 41.214.661,45 kn raspoređuje se:


1. namjenska sredstva od prodaje stanova 1.147.237,06

3. namjenska sredstva neutrošenih potpora i donacija 397.993,36

- za sanaciju deponija 279.286,00

- za Muzej Lipu 76.000,00

- za opremu logopedskog kabintea 10.000,00

- za plaće djelatnika-javni radovi (HZZZ) 32.707,36

4. višak prihoda za raspoređivanje 39.669.431,03

- za školstvo 116.000,00

* za pomoć u učenju 56.000,00

* za autobusne karte 60.000,00

- za kulturu i društvene djelatnosti 322.500,00

* za Spomen Muzej Lipu 212.000,00

* za Gradinu Pasjak 20.000,00

* za Etnološke zbirke 19.000,00

* za sufinanciranje izdavačke djelatnosti 68.000,00

* proslave i priredbe 3.500,00

- za socijalnu skrb 70.000,00

- za zdravstvenu zaštitu 44.000,00

- za programe općinskog vijeća i načelnika (EU) 252.000,00

- za naknade šteta od elementarnih nepogoda 42.794,00

- za prostorne planove 1.132.000,00

- za javni prijevoz 265.000,00

- za komunalni sustav 37.425.137,03

* tekuće održavanje kom. infrastrukture 760.000,00

* gradnja objekata i uređaja kom. infrastrukture 6.000.000,00

* upravljanje imovinom 30.665.137,03

41.214.661,45


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 401-01/10-01/13

Ur. broj: 2156-04-11-31

Matulji, 24. ožujka 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oecc., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr