SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD VRBOVSKO
Moscenicka_draga-001

5.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi

PLAN PRIJMA
u službu Grada Vrbovskog za 2011. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu (kratkoročni plan) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu Grada Vrbovskog u 2011. godini.

II.

Plan prijma u službu u Grada Vrbovskog sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Vrbovskog,

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U upravnim tijelima Grada Vrbovskog na dan 1. siječnja 2011. godine zaposleno je:

-11 službenika

-12 namještenika.

U upravnim tijelima nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine koji prema popisu stanovnika iz 2001. godine čine 36,23% od ukupnog broja stanovnika, jer je zaposleno 7 odnosno 30,43 % zaposlenika srpske nacionalnosti.

IV.

U gradskim tijelima temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Vrbovskog za 2011. godinu te Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog KLASA: 023-01/10-01-1 UR.BROJ: 2193-01-02/10-1 od 16. rujna 2010. godine broja sistematiziranih planira se popuniti potreban broj službenika odnosno namještenika i to

a) na neodređeno vrijeme:

-1 službenik visoke stručne spreme

-1 službenik srednje stručne spreme

b) na određeno vrijeme:

-1 vježbenik srednje stručne spreme.

V.

Na temelju ovog Plana slobodno radno mjesto popunjava se putem javnog natječaja ili bez provođenja javnog natječaja prijmom u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu Grada Vrbovskog ili druge lokalne jedinice te u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Javni natječaj za prijam 1 službenika visoke stručne spreme i 1 vježbenika srednje stručne spreme raspisan je u prosincu 2010. godine i sukladno zakonskim odredbama dovršit će se postupak prijma u radni odnos.

U tekstu javnog natječaja navest će da u upravnim tijelima gradske uprave nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, da su kandidati u prijavi na natječaj odnosno oglas dužni se pozvati na to pravo te da pripadnik nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

VI.

Plan prijma u službu stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/11-1

Vrbovsko, 28. siječnja 2011.

Gradonačelnik

Željko Mirković, dipl. polit., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr