SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

16.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/ 09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2011. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu donijet je na sjednici Gradskog vijeća 16.prosinca 2009. godine, te I. Izmjene i dopune Programa na sjednici 20. srpnja 2010. godine i II. Izmjene i dopune Programa na sjednici 17. prosinca 2010. godine.

Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja u 2010. godini ostvaren je kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Prikaz realizacije Održavanja javnih površina po komunalnim prioritetima u naseljima:

Mali Lošinj - nogostup s rubnikom u predjelu Škverić do autobusne stanice (78.111,78 kn), popravak šetnice na Čikatu i održavanje plaže kod hotela Bellvue (99.602,33 kn), uređenje javne površine na Bočacu (75.509,47 kn), uređenje dijelova plaža (Zagazinjine, Sv. Martin-23.880,00 kn), izvedba upojnog bunara na Kalvariji (20.973,96 kn), uređenje šume na Bojćiću - realizirano, nabavka plutajuće barijere za Čikat - realizirano

(ostali nespomenuti razni radovi, podesti, sposrtski tereni, transporti za potrebe održavanja - 35.277,69 kn)

(postavljanje novih rasvj. tjela u proš. JR, postavljanje nove autobusne čekaonice - kod škole u stavci urbane opreme, postavljanje i nabavka stepenica za more (Sv. Martin 2 kom, Alhambra 1 kom, rukohvat - Zagazinjine) u ovoj stavci 4.538,70 kn,

realizirana sredstva u iznosu 337.893,93 kn

Veli Lošinj - radovi na šetnici Rovenska 22.381,08 kn, uređenje igrališta 35.110,01 kn, maslinarski put, 2.078,70kn, beton za potrebe MO 7.426,13 kn

realizirana sredstva u iznosu 65.125,92 kn

popravak gromače na Šestavinama izrada poklopca kod marketa, izrada temelja i grotla bunara na županijskoj cesti (realizirano u intervencijama) proširenje javne rasvjete u - (realizirano u proširenju jr)

Nerezine-sanacija podlokanog kupališta, održavanje puta od samostana do benzinske pumpe

(uređenje plaže za invalide - realizirano u stavci održavanje obale)

realizirana sredstva u ovoj stavci 103.813,95 kn

Osor - sanacija oštećenih betonskih dijelova nogostupa južnog i istočnog ulaza u grad i šetnice u Bijar - realizirana sredstva u iznosu 14.100,00 kn

(nabavka klupa, vazau stavci urbane opreme, hortikulturno uređenje u stavci uređenja zelenih površina)

Artatore- izmjena dotrajalog tuša na plaži-realizirano, izvedba podesta i postavljanje čekaonice na D-100- realizirano, uređenje dijela puta na plaži, uređenje ulazne plaže

realizirana sredstva iz ove stavke 70.864,69 kn

Kandija - (ugradnja stepenica za more, nabavka klupe u stavci urbane opreme)

Ćunski - (postavljena tri nova rasvjetna tjela u jr.)

realizirana sredstva iz ove stavke 00,00

Belej - čišćenje plaža Meli, Galboka, (izvedba nogostupa, prelaganje cjevovoda uključeni u kapitalni projekt D-100) realizirana sredstva iz ove stavke 9.225,00 kn

Punta Križa-postavljanje autobusne čekaonice - nije realizirano, postavljanje križa na mjesnom groblju - realizirano, sanacija podnožja stezališta za barke - nije realizirano, asfaltiranje ceste od glavne prometnice prema Dragi - nije realizirano (postavljenje rasvjetnih tjela realizirana u proširenju jr)

realizirana sredstva u iznosu 18.000,00 kn

Susak - sanacija javnog WC-a, betoniranje podesta za potrebe kom. otpada

realizirana sredstva u iznosu 48.426,95 kn

Ilovik-uređenje javnih površina, postavljanje nekoliko klupa (realizirano u projektu opremanju urbanom opremom) hortikulturno uređenje (realizirano u zelenim površinama)

realizirana sredstva u iznosu 75.891,00kn

Unije - čišćenje šetnica, uređenje područja za odlaganje barki, betoniranje puteva

realizacija u ovoj stavki 0,00 kn

Izrada projekta Eko sela i luke Maračuol - realizirano

Za ostvarenje Programa utrošeno je ukupno 7.549.919,37 kn (91,01%); namjenski je utrošen prihod od komunalne naknade u iznosu od 4.566.827,48 kn, tekuće pomoći PGŽ iznose 100.097,50kn (održavanje obale), sredstva Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 2.882.994,39 kn.

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-05/11-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-11-4

Mali Lošinj, 5. travnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr