SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

34.

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu (»Narodne novine« broj 29/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i rasporedu sredstava za materijalne i
financijske rashode centara za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije u 2011. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) osigurana su centrima za socijalnu skrb na području Primorsko-goranske županije sredstva u iznosu od 3.838.000 kuna za materijalne i financijske rashode u 2011. godini.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke rasporediti će se centrima za socijalnu skrb za podmirenje:

- rashoda fizičke i tehničke zaštite radnika zaposlenih u centrima;

- ostalih materijalnih i financijskih rashoda.

Sredstva za podmirenje rashoda fizičke i tehničke zaštite zaposlenih u centrima socijalne skrbi rasporedit će se centrima sukladno zaključenom ugovoru s odabranim ponuditeljem u postupku javne nabave usluge.

Sredstva za ostale materijalne i financijske rashode rasporedit će se pojedinom centru sukladno broju zaposlenih radnika u centru i visini ostvarenih rashoda u 2010. godini.

Korektivni kriterij za raspored sredstava su uvjeti rada svakog pojedinog centra.

Mjerilo za raspored sredstava je prosječni mjesečni iznos po radniku utvrđen Odlukom Vlade.

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, a sukladno kriterijima i mjerilima iz točke II. ove Odluke, raspoređuju se centrima za socijalnu skrb, kako slijedi:

IV.

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačivat će se centrima za socijalnu skrb sukladno ostvarenim rashodima do 15. za prethodni mjesec.

Centri za socijalnu skrb dužni su dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10. u tekućem mjesecu.

Obrasce za izvještavanje o ostvarenim rashodima iz stavka 2. ovog članka izraditi će Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-23

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=720&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr