SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 10. Petak, 8. travnja 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 4. stavka 9. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 7. travnja 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o tekstu, napjevu i uporabi svečane pjesme
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se svečana pjesma Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: svečana pjesma), njezin tekst i notni zapis te način i zaštita njezine uporabe.

Članak 2.

Svečanom pjesmom predstavlja se Primorsko-goranska županija i izražava pripadnost svom zavičaju.

Svečana pjesma rabi se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe dostojanstvo i ugled Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Svečana pjesma rabi se u tekstu koji je utvrđen ovom Odlukom i sukladno notnom zapisu koji je priložen ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Uporaba svečane pjesme slobodna je u umjetničkom i glazbenom stvaralaštvu, kao i u obrazovne svrhe, pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Primorsko- goranske županije.

Članak 4.

Svečana pjesma Primorsko-goranske županije je »Zavičaju, tebi«, autora Ante Pecotića.

Članak 5.

Tekst svečane pjesme glasi:

ZAVIČAJU, TEBI

NEBO SUNCEM ZLATI

POLJA VRBNIČKA

VEDRO POJU VILE

S VRANSKOG JEZERA

ZAVIČAJU, TEBI

SVAKI KAMEN SJA

OD GREBENA UČKE

DO GORSKOG KOTARA

KAO NIJEMI SVJEDOK

PLOČA BAŠĆANSKA

UKLESANA POVIJEST NARODA

SVE DOKLE POGLED SEŽE

S VRHA RISNJAKA

RADOST GRUDI STEŽE

ZEMLJO MOJA

TKO TE JEDNOM VIDI

NE ZABORAVLJA

RAJSKA ZEMLJO, NAŠA

MATI PRIMORSKA

SVE DOKLE POGLED SEŽE

S VRHA RISNJAKA

RADOST GRUDI STEŽE

ZEMLJO MOJA

TKO TE JEDNOM VIDI

NE ZABORAVLJA

RAJSKA ZEMLJO, NAŠA

MATI GORANSKA

OČI SVETOG VIDA

ŠTITE JE OD ZLA

VJEČNO MOJA RIJEKA

I OPATIJA

KAO NIJEMI SVJEDOK

PLOČA BAŠĆANSKA

UKLESANA POVIJEST NARODA

SVE DOKLE POGLED SEŽE

S VRHA RISNJAKA

RADOST GRUDI STEŽE

ZEMLJO MOJA

TKO TE JEDNOM VIDI

NE ZABORAVLJA

RAJSKA ZEMLJO, NAŠA

MATI PRIMORSKA

Članak 6.

Svečana pjesma izvodi se pjevanjem, sviranjem ili kombinacijom navedenih načina izvođenja, uz odavanje uobičajenih počasti od strane svih prisutnih.

Članak 7.

Svečana pjesma izvodi se na početku svečanih sjednica Skupštine Primorsko-goranske županije, nakon izvođenja himne Republike Hrvatske.

Svečana pjesma može se izvoditi i u drugim svečanim prilikama (pri otvaranju i zatvaranju kulturnih, sportskih i drugih priredbi te manifestacija, službenim proslavama, političkim skupovima i slično), ukoliko je isto primjereno okolnostima i naravi svečanosti odnosno događaja, nakon izvođenja himne Republike Hrvatske.

Članak 8.

Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- rabi svečanu pjesmu na način kojim se vrijeđa ugled i dostojanstvo Primorsko-goranske županije (članak 2. stavak 2. i članak 3.stavak 2. Odluke),

- rabi svečanu pjesmu kada to nije primjereno okolnostima odnosno naravi događaja (članak 7. stavak 2. Odluke),

- izvede, omogući izvedbu ili propusti spriječiti izvođenje svečane pjesme u sadržaju i/ili izmijenjenom notnom zapisu.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-11-14

Rijeka, 7. travnja 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr